Tjänster

Luminec erbjuder alla tjänster inom ljusarmaturer och belysningslösningar, från produktutveckling till elarbeten och daglig förvaltning.

Projektering och belysningsdesign

Vi erbjuder en projekteringstjänst som omfattar hela projekteringscykeln från framtagning av konceptet till upprättande av projektet. Vårt professionella team strävar efter det förväntade slutresultatet genom hela processen och anlitar vid behov även utländska specialister för utförande av specifika lösningar.

Förvaltningstjänst

Vi erbjuder förvaltningstjänster för byggnaders belysningsautomatik och styrenheter för säkerhetsbelysning.

Projektering och inställning av säkerhetsbelysning

Luminecs team har genomgått utbildning i Tyskland för inställning och underhåll av alla typer av säkerhetsbelysningssystem. Vi är kompetenta för att arbeta med Wireless-, datakabel- och centralbatterisystem.

Elarbeten och montering

Vi utför alla slags elarbeten, paneler för speciallösningar och montering av ljusarmaturer. Vårt team inkluderar specialister på elarbeten med över 10 års erfarenhet, tack vare detta kan vi garantera ett högkvalitativt resultat till och med vid de mest komplicerade uppdragen.

Tillverkning

Vi tillverkar ljusarmaturer och deras komponenter för partier med olika storlek. Du kan dessutom anförtro serietillverkning åt Luminec varvid vi även sköter lagring av komponenter. Hela tillverkningsprocessen drivs av individuella önskemål om slutresultatet. Vi erbjuder ljusarmaturer och belysningslösningar med LED-teknik för olika material, mått, färger, styrmetoder och infästningar. Vi använder uteslutande komponenter med bästa kvalitet från uppskattade varumärken.

Gammalt är nytt

Förutom tillverkning erbjuder vi även retrofit-lösningar för äldre ljusarmaturer där innehållet byts ut mot LED-teknik så att ledningarna och styrningen uppdateras till dagens standard tillsammans med belysningslösningen.

Produktutveckling

Förutom utveckling av egna produkter utarbetar vi dagligen olika lösningar i samarbete med många olika designers, arkitekter och byggentreprenörer. Hela utvecklingsprocessen utgår från kundens önskemål för att hitta en lösning som helt uppfyller förväntningarna. Tack vare vårt teams färdigheter, kunskaper och erfarenhet är vi beredda att utveckla och tillverka mycket olika slags belysningslösningar och ljusarmaturer.

För att börja från början

Det viktigaste momentet hos utvecklingsprocessen är att fastställa behoven. Sedan kan vi välja ut lämpliga komponenter, ta fram ritningar, utföra 3D-simuleringar och ljusberäkningar. När det digitala arbetet är klart framställer vi en praktisk fysisk prototyp och provprodukter. Varje produkt utvecklad av Luminec har all nödvändig dokumentation och garanterad funktionalitet.

Vi gillar utmaningar

Vi samarbetar dagligen med välkända företag från hela världen och vet hur viktig en mångfald av möjligheter är. Därför erbjuder vi lösningar med olika produktionsvolymer och material – från metall och plast till glas och trä.

Plocknings-
tjänst

Vi erbjuder plockningstjänster för ljusarmaturer för att göra våra partners’ produktionsprocesser så enkla som möjligt. Plockning och sammanställning av detaljer utförs av specialister vilket säkerställer ett högkvalitativt slutresultat genom hela processen. Vid behov sköter vi även logistiken för komponenter genom hela leveranskedjan, förpackar slutprodukten och levererar den till önskad adress.