Kõik projektid
9987

Tartu Ülikooli õppehoone (Liivi 2)

Äripinnad
Aasta — 2021
Klient — AS Electrum
Tellija — Tartu Ülikool