Kaikki projektit
5488

Saku Gümnaasium

Kaupallinen tila
Vuosi — 2019
Rakentaja — Saku Vallavalitsus
Tilaaja — OÜ Nordlin Ehitus

Teaduse 1 hoone on rajatud 1959. aastal Saku Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikumi tarbeks. Hoones on üldkasutatavat pinda ca 6700 ruutmeetrit ning hoonel on neli korrust.

Lisaks gümnaasiumile hakkavad tulevikus hoones asuma ka Saku huvikeskus ja raamatukogu. Pärast põhjalikku ümberehitust on hoones klassiruumid ja erialaklassid üheksale gümnaasiumi klassikomplektile, kokku 320 gümnasistile. Projekteeritud ruumilahendus võimaldab gümnaasiumil ja huvikeskusel osasid ruume rist-kasutada.

Fotod: www.nordlin.ee