Palvelut

Tarjoamme kaikki valaisimiin ja valaistusratkaisuihin liittyviä palveluita tuotesuunnittelusta sähköasennuksiin.

Tekninen suunnittelu

Tarjoamme teknisen suunnittelun palvelua, joka kattaa koko suunnittelusyklin konseptin luomisesta toteutussuunnitelman laatimiseen. Meidän alansa ammattilaisista koostuva tiimi keskittyy toiveiden mukaisen lopputuloksen saavuttamiseen ja pyytää prosessin aikana tarvittaessa mukaan myös alansa ulkomaalaisia asiantuntijoita.

Hallintopalvelu

Tarjoamme rakennusvalaistusautomaation ja turvavalaistuksen ohjauslaitteiden hallintapalveluita.

Turvavalaistuksen suunnittelu ja säätö

Luminec-tiimi on koulutettu Saksassa asentamaan ja ylläpitämään kaikenlaisia ​​turvavalaistusjärjestelmiä. Osaamme työskennellä langattoman, datakaapelin ja keskitettyjen järjestelmien kanssa.

Sähköasennukset ja tuotteiden asennus

Toteutamme erilaisia sähköasennuspalveluita, sähkökeskusten rakentamisesta valaisimien asentamiseen. Meidän tiimiin kuuluvat alalta jo vähintään 10 vuoden kokemuksen hankkineet asiantuntijat, joiden avulla pystymme varmistamaan laadukkaan lopputuloksen myös kaikkein haastavimpien työtehtävien toteuttamisessa.

Valmistus

Valmistamme valaisimia ja valaisimien komponentteja erikokoisia tuote-eriä varten. Voit antaa Luminecin tehtäväksi myös sarjatuotannon, jossa meidän osuutena olisi myös komponenttien varastointi. Koko valmistusprosessi toteutuu asiakkaan lopputuloksen osalta ilmoittamien vaatimusten mukaisesti. Tarjoamme LED-teknologiaan perustuvia valaisimia ja valaistusratkaisuja erilaisilla materiaaleilla, eri mitoissa, värivaihtoehdoissa, ohjaustavoilla ja kiinnityksillä toteutettuina. Käytämme vain parhaiksi todettujen valmistajien tarjoamia komponentteja.

Vanha on uusi

Tarjoamme valmistuksen lisäksi myös käytettyjen valaisimien retrofit-palvelua, jonka puitteissa vaihdamme valaisimen sisäosat uusiin, LED-teknologiaan perustuviin osiin ja tuomme valaisimen uusien johtojen ja ohjausjärjestelmän sekä valaistusratkaisun myötä nykypäivään.

Tuotesuunnittelu

Suunnittelemme tilaustuotteiden lisäksi erilaisia ratkaisuja mm. muotoilijoiden, arkkitehtien ja rakentajien käyttöön. Koko suunnitteluprosessissa huomioimme asiakkaan toiveet ja pyrimme löytämään ratkaisun, joka olisi täsmälleen odotusten mukainen. Olemme tiimimme tietotaidon ja kokemusten nojalla valmiita suunnittelemaan ja valmistamaan hyvin monipuolisia valaistusratkaisuja ja käyttövalaisimia.

Aloitetaan alusta

Suunnitteluprosessin kaikkien tärkein osa on tarpeiden kartoitus. Kartoitustietojen pohjalta pystymme valitsemaan sopivat komponentit, laatimaan piirustukset, toteuttamaan 3D-mallinnukset ja valaistuslaskelmat. Digitaalisten tehtävien jälkeen on seuraavana vaiheena prototyypin ja tuotemallin valmistus. Jokaiseen Luminecin suunnittelemaan tuotteeseen kuuluvat kaikki tarvittavat asiakirjat ja tuotteen toimivuus on varmistettuna.

Pidämme haasteista

Toimimme päivittäin yhteistyössä maailmanlaajuisesti tunnettujen yritysten kanssa ja olemme perillä siitä, kuinka monipuolisia vaihtoehtoja tämä ala tarjoaa. Siksi tarjoamme ratkaisuja erilaisten tuotantomäärien ja materiaalien käsittelemiseen – metallista ja puusta muoviin ja lasiin.

Kokoamispalvelu

Tarjoamme valaisimien kokoamispalveluita, jotta yhteistyökumppaneiden valmistusprosessi olisi mahdollisimman helppo ja yksinkertainen. Kokoamiseen ja osien yhteen sovittamiseen ovat erikoistuneet alansa asiantuntijat, joten koko prosessi johtaa aina laadukkaaseen lopputulokseen. Tarvittaessa hoidamme koko toimitusketjun aina komponenttien hankkimisesta lopputuotteen kokoamiseen ja pakkaamiseen sekä asiakkaan ilmoittamaan määränpäähän toimittamiseen.