Casambi ohjausjärjestelmät

Valaistuksen tärkeä osa on myös sen ohjausjärjestelmä. Kun kehitetyt ratkaisut muuttuvat monimutkaisemmaksi ja seinäkatkaisija ei enää riitä, tarjoamme tunnustetun suomalaisen yrityksen Casambi Bluetooth teknologiaan perustuvia järjestelmiä, joita on helppo ohjata älylaitteen kautta.

Tutustu tuotevalikoimaan

Casambin mobiilisovellus varmistaa kaikkien tarvittavien ohjausmahdollisuuksien käytön

 • Ryhmittely

  Valaisimien ryhmittely Casambin sovelluksessa toimii samalla tavalla kuin sovellusten ryhmittely älylaitteessa. Kaikkia ryhmään kuuluvia valaisia voi ryhmittelyn jälkeen käyttää ja ohjata kerralla. Kun ryhmä avataan, voidaan sen jäseniä ohjata myös yksitellen.

 • Kohtaukset

  Erilaisten tilanteiden varalle voi luoda erilaisia valoratkaisuja. Useamman valaisimen kerralla ohjaamiseen riittää yksi kosketus, jolla luodaan täydellinen ilmapiiri jokaiseen tilanteeseen. Yhtä valaisinta voi käyttää useammassa kohtauksessa.

 • Liikkuvat kohtaukset

  Liikkuvat kohtaukset ovat sellaisia, joissa valo hajautuu sujuvasti kohtauksesta toiseen. Liikkuvia kohtauksia voi säätää siten, että yksi liikesykli käynnistyy tai toistuu useamman kerran. Jokaisen kohtauksen kestoa ja kohtausten välistä hajautumisaikaa voidaan muuttaa.

 • Galleria

  Casambin ainutlaatuinen galleriatoiminto tekee ohjauksesta vieläkin täsmällisemmän. Kun valaistavista tiloista otetaan kuvia tai sovellukseen ladataan pohjapiirustus, voidaan siihen merkitä valaisimien sijoituspisteet. Kuvat kuvataan sen jälkeen sovelluksen galleriassa, jossa voidaan ohjaamista jatkaa painamalla suoraan valaisimeen.

 • Valon väri

  Casambi tarjoaa perusteelliset mahdollisuudet värisävyn säätämiseen. Valaisimien valmistaja voi jopa etukäteen säätää rajoitteet Casambin Ready-valaisimien värivalikoimalle. Värejä on helppo muuttaa sovelluksessa, suosikkisävyt voi tallentaa väripalettiin.

 • Värin lämpötila

  Casambi tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet värisävyn lämpötilan ohjaamiseen. Valaisimien valmistaja voi jopa etukäteen säätää rajoitteet Casambin Ready Tunable White valaisimelle, jotta se kuvaisi Casambi-sovelluksessa oikeat sävyt. Käyttäjä voi muuttaa värin lämpötilaa koskettamalla sormella valaisimen kuvaketta.

 • Päivävalon anturi

  Ohjausratkaisu mahdollistaa päivävalon aikana vähentää keinotekoisen valaistuksen osuutta, jolla varmistetaan laadukkaampi valaistus ja vähennetään energian kulutusta. Päivävalon anturi mittaa valotiheyttä ja lähettää valaistuksen tiedot verkkoon. Anturit voivat toimia itsenäisesti tai myös valaisimiin integroituna.

 • Läsnäolon anturi

  Casambin valaistuksen ohjausjärjestelmä tukee liikkeen antureita, mutta kytkee valaisimet energian säästämiseen vain silloin, kun havaitaan liikettä.

 • Johtamishierarkia

  Casambin ohjaushierarkia mahdollistaa käsikäyttöisten valaisinohjauslaitteiden, mm. käynnistyksen, katkaisijoiden ja painikkeiden sekä automatisoitujen laitteiden, mm. antureiden ja ajastimien välisen yhteistoiminnan.

 • Kalenteri ja ajastin

  Kohtauksia ja liikkuvia kohtauksia voidaan säätää päivään tai kellonajan mukaan. Kaikki Casambin komponentit pystyvät toimimaan ajanlaskureina.

 • Auringonnousu ja auringonlasku

  Casambin komponentit laskevat käyttäjän aikavyöhykkeen ja sijainnin mukaan paikallisen auringonnousun ja -laskun kellonajan. Kun Casambi haluaa tietää sijainnin, sovellus käyttää tilapäisesti GPS:iä mobiililaitteen sen hetkisen sijainnin määrittelemiseen.

 • Gateway

  Gateway-toiminto mahdollistaa Casambi-komponentin etäohjauksen. Voidaan ohjata Casambiin liitettyjä valaisimia ja muita verkkolaitteita.

 • Skaalattavuus

  Casambin järjestelmä on skaalattava eli sopii yhtä hyvin yhden tilan tai vaikka ison rakennuksen sovelluksiin. Casambin ratkaisu perustuu verkkoihin, joiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Casambin avulla voidaan kerralla kytkeä päälle tai päältä pois monta verkkoa tai kohtausta, jotka liittyvät eri verkoissa oleviin valaisimiin.

 • Synkronisointi

  Casambin järjestelmä valvoo itse itseään ja on jatkuvassa synkronisointiprosessissa. Tällaisessa tasapuolisen jakauman symmetrisessä arkkitehtuurissa voi jokin lenkki jäädä ilman kytkentää, mutta saavuttaa kohta muut.

 • Elementit

  Elementtitoiminto auttaa Casambin käyttäjien luomaan ainutlaatuisia yrityspohjaisia ratkaisuja ja tuotteita Casambi-järjestelmässä. Kehitettävinä tuotteina voivat olla mm. verhot, ovet tai minkä tahansa releillä varustetut laitteet, vaikka kahviautomaatti. Tämä toiminto mahdollistaa valaisimien moottoreilla johtamisen.

 • Parametrit

  Parametrit valmistajan tuotekuvauksissa jonkin valaisimen osalta. Parametreihin lukeutuvat LED-versio, virrantarve, laiteohjaimen versio, lämpötila ja muut tiedot. Näitä tietoja voi lukea ja tarvittaessa muuttaa, jos määrittelet tietylle parametrille uuden arvon ja tallennat sen.

 • iOS:iin ja Androidiin

  Casambin sovellusta voidaan käyttää melkein jokaisella älylaitteella, sillä se on saatavissa iOS:iin ja myös Androidiin. Syötä App Storeen tai Google Playhin tuotenimi Casambi.